Efter årsskiftet har det varit stor fokus på att få huvudsponten för järnvägsbron och del av stationshuset på plats, vi har haft stora utmaningar med block i spontlinjen samt att banvallen varit instabil vilket påverkat rälslägen. I dagsläget är huvudspont, spontlådor och betongpålning på plats och vi ser en ljusare tid till mötes då vi börjar med landfästena till järnvägsbron.

Mellanstöden ska utföras som borrade stålpålar, 4 st per bro ø 800 mm, och ska strax börja borras av vår underentreprenör Zublin. De blir 25-35 meter långa lite beroende på när vi hittar fast berg. Metoden vi använder är ett relativt nytt finskt system som kallas ”spiral flush system” vilket ska göra borrning med luft säkrare – eftersom vi har ett lerlager över hela arbetsområdet som håller nere grundvattnet är det viktigt att det inte trycks utanför röret och påverkar risken för bottenupptryckningen.

Bergschakten i norr planeras för fullt och skall utföras under tågavstängningen v 27-v 31. Även andra tågtrafikpåverkande arbeten skall ske under denna period såsom pålning, spont för gång- och cykelporten samt perrongarbeten i form av vinkelelement.

Vi ser fram emot ljusare och varmare dagar vilket hjälper oss framåt!