Som vi skrev om i förra inlägget så arbetar vi med fyra olika dammar på Årstafältet. En hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten och en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross. I den stora dammen pågår fortfarande schakt för ett sätta permanent spont men i mellandammarna har det efter lång tid av hårt arbete äntligen blivit dags att gjuta de första bottenplattorna. Det har varit omfattande förberedande arbeten inför gjutningen. Vi har schaktat bort 90 000 m³ lera, installerat dragstag som förankrar betongplattan i berget och vi har förberett marken med voter för stag och armering.

Plattorna gjuts i 12x12m så nu till att börja med gjuter vi två plattor. Nästa vecka gjuts ytterligare två och när bottnarna är klara kommer vi ha gjutit hela 75 plattor!