Sedan förra inlägget har arbetet med att förstärka marken med kalkcementpelare fortlöpt och nu är 16 000 pelare av projektets totalt 50 000 satta.

Just nu pågår även förberedelser och planering inför de stora VA-arbetena. De förberedande arbetena har bland annat bestått av röjning och trädfällning samt undersökning och lokalisering av de befintliga ledningarna. Arbetet med anläggning är alltid lite spännande då man aldrig vet vad man hittar när man börjar gräva i marken. När vi lokaliserar de befintliga ledningarna hittar vi mycket vi inte är beredda på som till exempel dolda betongkulvertar. Då undersöker vi dem genom att schakta oss ner, ställa dit en spontkassett och borra ett hål i hjässan för att se vad det är för något. Så det blir spännande dagar!

Utöver detta pågår även miljöprovtagning över hela fältet där vi tar prover från 6-7 meter ner i marken för att bestämma vart de olika schaktmassorna ska köras för att sorteras rätt mijömässigt.

Näst på tur är som sagt VA-arbetena som drar igång i november och även betongarbetena som börjar vid årsskiftet. Så till nästa gång vi hörs är vi i gång med de ”stora” arbetena.