På Årstafältet fortlöper de stora ledningsjobben med spontning, schakt och rörläggning. Vi arbetar huvudsakligen med en ny stor kulvertledning som ska ersätta den befintliga ledningen som korsar Årstafältet och som byggdes mellan 1925 och 1927. Innan den nya kopplas in går spill- och dagvatten via temporära ledningar så en stor del av arbetet just nu innebär att leda om gamla ledningar för att fortsätta hålla allt i drift. Just nu är vi ett tjugotal yrkesarbetare som är ute och arbetar med allt och det kommer att bli ännu fler under hösten.

I slutet av maj fick vi en ny utmaning i projektet då det kom exceptionellt mycket nederbörd. Regnet ledde till att pågående schakt med spont vattenfylldes då ledningarna som stod öppna svämmande över. Detta resulterade i stillestånd ett par dagar då vi behövde pumpa och slamsuga allt från vatten. Men utöver det klarade vi regnet väl tack vare en bra förberedelse där vi bl.a. stärkte upp den befintliga kombiledningen genom att göra en motgjutning och montera stålbalkar som stöd.

Nu går vi mot semestertider och projektet stänger helt vecka 29–32, framför allt för att bespara boende i området damm och buller under semesterveckorna. Samtidigt har det fördelen för oss att vi alla kan gå på ledighet utan att någon behöver täcka upp för någon annan, så det är en bra lösning för alla parter. Vi ser fram emot semester för att sedan med nya krafter komma tillbaka och ta oss an en spännande höst på Årstafältet.

Form och armering för brofundament i nya dammen.

Betongrör med dimensionen 2000 mm. Form monterad för undergjutning.