Här kommer en statusuppdatering från Årstafältet. Gjutning av betongplattor för dammarna som pågick under hela hösten har varit pausade sen i vintras men vi är i full gång med annat! Sen årsskiftet är vi återigen igång med VA-arbetena och just nu pågår rörläggning på fem fronter i projektet. Vi anlägger en stor kulvert som ska fungera som en kombinerad spill- och dagvattenledning som kommer ersätta den befintliga ledningen från 1925 som idag korsar Årstafältet från öster till väster. Ledningen läggs på ca 5 meters djup inom en spontkonstruktion och där den är som störst är den hela 2m i diameter!

Utöver de stora VA-arbetena som pågår har vi även fått en av broarna på plats. Hösten 2019 demonterades en av de gamla broarna som förr korsade Valla å. Bron fraktades iväg på renovering och har nu åter monterats på plats. Den kommer framöver fungera som en av fyra blivande passager över den stora dammanläggningen. Planeringen inför lyftet av den 50 ton tunga bron pågick under flera månader med uträkningar och förarbeten. Det krävdes mycket funderingar och beräkningar av geotekniker för att lista ut hur vi kunde stå med mobilkranen som lyfte bron på plats. Den befintliga marken bestående av lera schaktades ur och fylldes upp med kross, stockmattor i flera lager placerades ut för stödbenen till mobilkranen. Själva lyftet genomfördes den 23:e februari och tog ungefär en förmiddag. Det krävdes bra precision för att bron skulle kunna pricka de 30 mm breda bulthålen i fundamentet, så det gäller att ha mätt rätt inför lyftet. Med många inblandade personer var det en spännande dag och tack vare god planering kunde vi summera dagen som väldigt lyckad och att bron till slut sitter på plats precis där den ska!