Hej på er!

Just nu är vi i slutskedet för det stora arbete som pågått under hösten och vintern med schaktning för de kommande dammarna framför bostadsområdet som ska byggas här på Årstafältet. Vi schaktar ut ungefär 30 000 ton per månad och totalt har det blivit hela 180 000 ton. Det är med andra ord en hel del massor att hantera. Den befintliga dammen som vi skrivit om i tidigare inlägg kommer integreras som en del av de nya dammarna.

Utöver schaktarbetet är det även mycket arbeten med vatten och avlopp (VA) igång som våra anläggare på plats arbetar med. Vi lägger flera kilometer VA för det nya bostadsområdet där vi utgår från en stor avloppskulvert (2m i diameter). Från den kommer vi lägga avstick in i husen. När vi är klara kommer vi totalt ha lagt 14km VA-ledningar. För att kunna utföra dessa arbeten krävs stora spontkonstruktioner vilket i sig är ett stort arbetsmoment. Arbetet med VA kräver att vi även måste hantera gamla ledningar vilket blir en utmaning med omkopplingar och stora dimensioner. Vi löser det genom en noggrann planering och tydlig arbetsgång för hur det ska gå till på de olika ställena vi arbetar. Det krävs en del speciallösningar så det gäller att vara kreativ.

Arbetet på Årstafältet innebär även mycket betongjobb. Just nu pågår arbeten med platsgjutna       VA-brunnar och en tryckstegringsstation för att reglera trycket till ledningarna. Vi håller även på med att gjuta en krönbalk till den permanenta sponten som sätts för de nya dammarna. Nästa stora arbetsmoment vi beräknas sätta igång med under våren är att armera och gjuta plattorna till blivande dammbotten.

Det är ett stort projekt vi arbetar i och det är mycket samma typer av arbete som pågår fast i stora skalor. Vi ser fram emot ett fortsatt år av arbete här på Årstafältet och steg för steg vara med och anlägga den nya stadsdelen.