Nu har arbetet ute på fältet dragit igång ordentligt! Byggvägar anläggs för att ta sig fram över grönytorna.

Vi har hittat en bra asfalterad yta för vår bodetablering på en del av gamla Årstalänken.

Arbetet med att jordförstärka området har också påbörjats. Årstafältets mark utgörs av gammal sjöbotten så speciella metoder krävs. Totalt ska 50 000 kalkcementpelare med en total längd på 600 000 m göra marken redo för gator och ledningsnät. Metoden innebär att man blandar upp den befintliga lösa jorden med ett torrt bindemedel av kalk och cement som sen utnyttjar vattnet i marken för att härda till en fastare jord. Efter installationen ska pelarna förbelastas med fyllningsmassor för att påskynda sättningsutvecklingen. Den här processen vill vi ha igång så fort som möjligt vilket innebär att vi kommer jobba på tre fronter under hela sommaren med just markförstärkningen. Övriga arbeten tar en paus och de flesta av oss går på semester och återkommer i augusti.