Hej på er!

Sedan det senaste inlägget i våras har det hunnit hända mycket spännande saker här ute på Årstafältet.

Omledningen av Valla å är nu klar och dagvattnet leds runt i nya ledningar. Den befintliga dammen och ån är nu torrlagda.

Även markförstärkningen som vi påbörjade tidigt i projektet är så gott som klar. Nästan alla kalkcementpelare är installerade och överlast ligger på stora ytor.

Sen i våras pågår en jätteschakt för nya dammar där vi nu kommit ner några meter. Vi har sänkt grundvattennivåerna men trots det börjar bli riktigt blött och besvärligt. Samtidigt håller vi, i tätt samarbete med Keller, på med VA-arbeten på flera olika fronter inklusive bergschakt och temporär spont.

Vi har även börjat sätta permanent spont för de kommande dammarna. Där slår Keller spont medan vi kommer efter och gjuter krönbalk.

Under tiden som alla de stora arbetena med schakt och VA pågår gör vi även en lekpark åt bostadsrättsföreningen som ligger intill. Det är det som är kul med ett projekt som det här – det finns så många olika spännande delar och moment.

Nästa vecka står lyftning av en befintlig bro på schemat. Den skickas sen iväg på renovering och kommer senare att återmonteras på ett nytt ställe i den nya parken.