Exploatering

Byggande i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten. Detta i tidigt skede för att till exempel fastighetsägare/markägare skall bereda mark eller likvärdigt till framtida bebyggelse.

Vill du vara med och anlägga framtiden?

Gillar du frihet under ansvar? Vi är ett ungt, erfaret och sammansvetsat gäng där var och en av oss har stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter.

Läs mer här