VÅRA JÄRNVÄGSPROJEKT GÅR SOM PÅ RÄLS.

SVEAB Järnväg utför bland annat plattformsarbeten, fundamenteringar för KTL-stolpar, kanalisationsarbeten, terrasseringar och samtliga arbeten inom BEST-områdena.

Våra medarbetare har specialistkompetenser för att kunna arbeta säkert invid järnvägen. Platsledningen har mångårig erfarenhet av arbete i spårnära miljö. I och med SVEABs anläggningsavdelningar är vi slagkraftiga att utföra entreprenader där såväl mark som BEST-arbeten ingår.

Vill du vara med och anlägga framtiden?

Gillar du frihet under ansvar? Vi är ett ungt, erfaret och sammansvetsat gäng där var och en av oss har stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter.

Läs mer här