Konstbyggnad

Byggande eller reparation av byggnad eller anläggning av typen bro, trafiktunnel, gångtunnel, stödmur, bullerskydd. Konstbyggnad är en term för särskilda större och mer konstmäs­siga byggnader vid väg- och vattenbyggnads­arbeten.

Vill du vara med och anlägga framtiden?

Gillar du frihet under ansvar? Vi är ett ungt, erfaret och sammansvetsat gäng där var och en av oss har stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter.

Läs mer här