För leverantörer

Bli leverantör till SVEAB

SVEAB Anläggning AB är ett anläggningsföretag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i och omkring Mälardalen. I koncernen ingår även SVEAB Järnväg AB med hela Sverige som arbetsfält.

Som leverantör förväntas du följa de skyldigheter som följer av lag, avtal, förordningar, föreskrifter, standarder och övriga regelverk. Några exempel på vad det innefattar är momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter, arbetsrättsliga regler och avtalsenliga löner.

Att vara leverantör till SVEAB innebär också att, tillsammans med oss, verka för en sund och hållbar byggbransch (läs gärna mer i SVEABs Hållbarhetsredovisning).

För att verka som underentreprenör ska föreskrifter enligt UE2015 och UE2021 följas där giltigt kollektivavtal är ett av grundkraven (enmansföretag undantagna).

I SVEABs arbete med att ständigt utveckla och utvecklas är såväl leverantörer som underentreprenörer en viktig medspelare i våra projekt. Vi vill att du bidrar med:

  • Engagemang för projektets och arbetsplatsens bästa.
  • Prestigelöshet och ett positivt samarbete.
  • Nya idéer och tekniska lösningar.
  • Att utmana traditionella arbetssätt.

Om du som leverantör har frågor eller om du önskar ändra eller komplettera uppgifter som du tidigare registrerat – kontakta inkop@sveab.se.

Följ länken för att registrera dig i vårt leverantörsregister – tillsammans anlägger vi framtiden.