ALEX-Pilotprojekt

Byte av vägskyddsanläggningar i pilotprojekt för Trafikverket

Trafikverket har omkring 6 500 plankorsningar över hela Sverige. Av dessa har 2 770 aktiva skydd med bommar, ljud- och ljussignaler. Inom Trafikverket kallas de för vägskyddsanläggningar. Dessa ska nu stegvis bytas ut från dagens reläbaserade teknik till digital teknik kallad Alex, Automatic Level Crossing.

Åtta plankors­ningar ingår i pilotprojektet varav SVEAB Järnväg utför två av dem. I projektet ingår att riva och ersätta den gamla anlägg­ningen med ny teknik vilket kräver omfattande planering och kompetens inom arbete i spårmiljö då spåren är i drift under projektens gång.