Bergshamra – en utökad VA-verksamhet

När Norrtälje Kommun beslutade sig för att utöka det kommunala VA-verksamhetsområdet i Bergshamra, hamnade arbetet kring utbyggnaden hos SVEAB.

Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp i hela området. Projektet är utfört i utökad samverkan totalentreprenad med riktpris och incitament genom att parter från beställaren, entreprenören och konsulter arbetat ihop.

Samarbetet har gått smidigt och effektivt genom att alla parter tagit tillvara på varandras erfarenhet och kontaktnät. En fungerande daglig kommunikation har bidragit till snabba beslutsvägar som varit effektiva för projektet i tid och kostnader, berättar platschef Fredrik Almgren.

Teknikområden har varit stora överföringsledningar för vatten och avlopp. 5 pumpstationer i svår miljö med spont intill trafikerad väg. Ledningslängden har varit ca 6 km med dimensioner på ledningar från 110 mm – 500 mm. Vatten och avlopp har även byggts ut till ett område av 22 fastigheter. Hammarborrning och styrdborrning har utförts vid flertalet tillfällen för att gå under trafikverkets vägar.

Ett stort fokus under projektets gång har varit att skapa delaktighet i hela projektorganisationen, vilket fick ett positivt utfall.