Ludvika-Frövi upprustning järnväg Etapp 1

Bärighetsåtgärder sträckan Frövi-Vedevåg. Banförstärkningar och urgrävningar.

Upp till 70 personer per dygn har involverats i projektet. Under arbetets gång har projektet ökat i omfattning men kunnat hanteras med utökade resurser. Markförhållandena har varit väldigt dåliga och för att säkra upp marken har rustbäddar med timmerstockar byggts samt förstärkt med geonät och geotextil.

  • Mycket nederbörd har under entreprenadtiden fallit och utmaningar med att få bort vatten har utförts med hjälp av länspumpning. Ballastrening och isolering har utförts på en sträcka av ca 4000m.
  • En stor utmaning i projektet har varit att lösa logistiken av schaktmassor, bergmaterial på ett bra och produktivt sätt.