Marieholmsbanan ska bli säkrare

Just nu pågår en upprustning av Marieholmsbanan där nytt spår och nya kontaktledningar ska uppföras. SVEAB har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra arbetet så att det i framtiden kan gå Pågatåg mellan Eslöv och Teckomatorp.

Arbetet är nu i byggstart och nya kontaktledningsfundament håller på att monteras. I arbetet kommer även byggnation av broar ske, en ny plattform i Marieholm, nya spår ska läggas och ny kontaktledning ska byggas.

SVEABs järnvägsgrupp arbetar över hela Sverige och utför bland annat plattformsarbeten, fundamenteringar för Kontaktlednings-stolpar, kanalisationsarbeten, terrasseringar och samtliga arbeten inom BEST-områdena.

Arbetet vid Marieholmsbanan är omfattande och kommer att pågå under hela 2016. Håll koll här på sidan för uppdatering kring arbetet, vi delar ofta med oss av våra erfarenheter och utmaningar.