Norra Stationsgatan

SVEAB löser komplicerade jobb på Europas största byggarbetsplats!

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden; Hagastaden. Motorväg och järnväg ska överdäckas och här ska byggas 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser. Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm samman med Solna och nya Karolinska.

Beställare för SVEABs arbeten på Norra Station är Exploaterings-kontoret i Stockholms kommun och uppdragen består av VA-arbeten, markarbeten, betongkonstruktioner samt rivning av gammalt brofäste.