Rinkebystråket, en ny levande plats med butiker och restauranger

Arbetet kring att omvandla Rinkebys infartsgata till ett nytt och mångsidigt handelsstråk startade med Familjebostäders plan att anlägga butiker längs nya gångbanor. SVEAB fick i uppdrag av Exploateringskontoret och Familjebostäder att upprusta och bygga om det idag trafikseparerade stråket till en stadsgata. I entreprenaden ingår markarbeten på kvartersmark såsom schakter, ledningar och kapilärbrytande lager.

Ombyggnaden av Rinkebystråket omfattar cirka 400 meter gata, 150 meter torg samt grunder för 12 stycken butikshus. Syftet med ombyggnaden av Rinkebystråket har varit att skapa ett levande centrum av den idag trafikseparerade infarten till Rinkeby Centrum.

Detta projekt har varit oerhört komplicerat, förklarar platschef Fredrik Hammarin, eftersom arbetet haft två beställare samtidigt. SVEAB har haft samordningsansvaret för bygget då de två huvudentreprenörerna arbetat parallellt.