Förbättrad framkomlighet och hastighetshöjning mellan Sandhem och Nässjö

Vid nio stationer mellan Sandhem och Nässjö förbättrar vi nu framkomligheten och möjliggör för hastighetshöjning

Trafikverket har tagit fram förslag för att kunna höja kapacitet på Jönköpingsbanan och på så sätt även minska restiderna. Detta genomförs genom att bygga om vissa plankorsningar, hastighetshöjande åtgärder samt möjliggörande för två tåg att köra in samtidigt på stationerna.

Vår huvudsakliga uppgift i projekten är att schakta för att lägga i kablar, sätta nya kabel­brunnar och kabelrör.