Trelleborgsbanan åter i staden

Efter beslut från Trafikverket, är nu persontågen tillbaka i Trelleborg. Det betydde att nya pågatågsstationer behövde byggas längs sträckan. För att öka säkerheten på banan byggdes också fem planskilda korsningar. I samband med detta även ett flertal nya vägar. SVEAB fick i uppdrag av Trafikverket att uppföra tre nya regionaltågsstationer i Västra Ingelstad, Östra Grevie samt i Trelleborg. På sträckan utgick samtliga oövervakade järnvägskorsningar och övriga plankorsningar uppgraderades till 160 km/tim. Spårbyte skedde i infartskurvan till Trelleborg, växelbyten samt ombyggnad av bangården.

I uppdraget ingick även flera olika teknikområden så som betongkonstruktioner, BEST, väg, mark och kanalisation. Vid de nya stationerna har SVEAB byggt en del kringåtgärder så som anslutande vägar, ramper och trappor till plattformar, parkeringsplatser och angöringsplatser för cykel, bil och buss samt väder och bullerskydd.

Det omfattade arbetet inkluderade också vägomläggning i Västra Ingelstad samt Östra Grevie. Nytt mötesspår i Östra Grevie samt förlängning av mötesspår i Västra Ingelstad och Skytts Vemmerlöv. SVEAB uppförde även två järnvägsbroar samt en vägbro för att öka framkomsten.