Breddning av väg 222 gav mindre köer och smidigare körupplevelse

Eftersom väg 222 är hårt trafikerad, speciellt under sommaren då många sommargäster besöker Värmdö, fick SVEAB i uppdrag av Trafikverket att utföra en breddning av en strecka på fem kilometer med tre meter.

Arbetet har skapat möjlighet till dubbla filer i bägge färdriktningarna mellan Farstabron och Mölnvik, mot tidigare två plus en. Vägsträckan inkluderar fyra broar vilka även de har breddats med tre meter. Vägsträckan har även kompletterats med belysning och barriärelement av betong istället för ett tidigare vajerräcke.

Något som komplicerade arbetets gång var den intensiva trafiken under rusningstid, samt att de första konstruktionsritningarna på broarna inte godkändes i tid, förklarar platschef Urban Lundberg. Detta innebar stora förseningar i samband med framtagandet av nya ritningar. Dock blev resultatet mycket positivt med minskade köer och en enklare framkomlighet för bilisterna.