Press och media

Vega – en ny pendelstation till 10 000 människor

Vega ligger mellan Länna och Handen, Söder om Stockholm. Det finns många planer för Vega och det är en stadsdel som växer snabbt. En viktig länk i det är fungerande kollektivtrafik. Vi har fått förtroendet av Trafikverket att förlägga den nya pendeltågsstationen Vega. Trafikverket är byggherre och finansierar projektet tillsammans med Haninge kommun och SL.

Det är ett stort och omfattande projekt. SVEAB ska anlägga en ny pendeltågstation med mittplattform. Järnvägen passerar genom Vega på hög bank och vid stationsområdet ska tågen gå på två separata järnvägsbroar så att en huvudgata och en bussgata kan passera under broarna. Entreprenaden inkluderar projektering av bygghandlingar och att bygga anläggningen. Arbetet med markförstärkning för både kör- och gångbaneytor längs med spåren ingår som en utförandedel med bygghandlingar och mängdförteckning med teknisk beskrivning. Just nu jobbar vi med markförstärkningsarbeten tillsammans med KC maskiner och inne på slutfasen. Spontarbeten för stationsbron, pålningsarbeten för landfästena till bron och förberedande byggarbeten inför bron.

De stora utmaningarna de första 6 månaderna består i att projekteringen ska komma i fas med produktionen. Arbetet runt och nära spåren har varit väldigt utmanande då banvallen inte står still utan får rörelser som påverkar produktionen, tåg kommer att vara i drift hela perioden förutom sommaren 2016 då ett 5 veckor långt tågstopp då vi framförallt har en 6000 m³ stor bergschakt att utföra.

Delarbeten vi ser framför oss är spårområdet som ska vidgas och ge plats till en stationsbyggnad som ska integreras mellan järnvägsbroarna. Stationsbyggnaden uppförs i två plan med entréer från omgivande torg i markplan och angöring till plattformen i ett övre plan via trappor, rulltrappor och hiss. Ljudet från tågen dämpas med bullerskyddsskärmar på båda sidor om spårområdet.
I norr byggs en gc-bro över järnväg som ska förbinda befintliga bostadsområden. I norr byggs också en serviceväg till plattformen. I söder byggs en järnvägsbro över en ny gc-väg som ska förbinda den nya bebyggelsen.

Uppbyggnad för torg, parkering och gator i anslutning till stationen förbereds så att endast viss överbyggnad och finplanering återstår. På norra sidan om torget uppförs stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan torg och parkeringar. Längs med spåren på både västra och östra sidan ska kör- och gångbaneytor markförstärkas med KC-pelare.

Välkommen att följa med oss i vardagen!
Projektchef, Johan Lillsund SVEAB

#SVEAB på Instagram