OM PROJEKTUTVECKLING

Vårt erbjudande bygger på våra värderingar

Vi vet att livet förändras och att olika skeden kräver olika bostadslösningar. Därför arbetar vi utifrån att skapa en mångfald av flexibla alternativ i samma byggnad eller område. Vi vill bygga hem där människor trivs, där de vill bo kvar under en längre tid. Där möjligheten finns att göra bostadskarriär, att vid behov kunna byta sin lägenhet till en mindre eller större.

Affärsidé

Sveab Projektutveckling ska förädla och äga fastigheter i Storstockholm, Uppsala och andra tillväxtområden. Vi skapar moderna, energieffektiva och hållbara byggnader med smarta lösningar.

Vision

Vår vision är att skapa flexibla och moderna bostäder där människor har råd att bo. På en plats där de vill leva. Att oavsett familjekonstellation, ålder eller skede i livet, kunna bemöta efterfrågan på pris- och yteffektiva hyresrätter. I en miljö där kvalitet möter funktion och innovation.