Granitvägen

Granitvägen

Granitvägen, Tyresö

Arbetet på Tyresö är vår första egna projektidé och fick klartecken från Tyresö Kommun i augusti 2015. Planprocessen pågår och drog igång under första kvartalet 2016. Projektet kommer att byggas i centrala Tyresö, ca 500 meter från centrum med goda kommunikationsmöjligheter.
Förslaget består av fyra huskroppar med 150 hyreslägenheter av en totalyta på ca 7500 kvm. Beräknad byggstart är 2018 och första inflyttning beräknas till 2019. Arkitektbyrån i projektet är White Arkitekter.