Med anledning av publicitet i media kring projektet Årstafältet vill SKÅP (joint venture mellan SVEAB Anläggning och Keller Grundläggning) ge följande bakgrundsinformation och kommentar.

Fortsatt läsning via länken.