Arbetar i olika styrelser. Tidigare bl.a marknadschef Alecta och VD SEB Fonder.