VD för familjekoncernen Lindbäcks Group.
Civilingenjör Väg och Vatten.
Styrelseledamot i IUC Norrbotten och Luleå hockey.