Maria Rankka

Medgrundare ABC Labs, ängelinvesterare och ledamot i ett flertal styrelser. Fd VD Stockholms Handelskammare.

Läs mer

Johan Ahlborg

 

Affärs- och varumärkesrådgivare.
Tidigare VD för Differ och DIF samt vice VD för A-Com

Läs mer

Stefan Lindbäck

VD för familjekoncernen Lindbäcks Group.
Civilingenjör Väg och Vatten.
Styrelseledamot i IUC Norrbotten och Luleå hockey.

Läs mer