Inkoppling och totalavstängning

Vecka 16 i april och vecka 22 i juni väntades inkoppling av permanenta upp- och nerspår.

Återigen väntade två totalavstängningar och arbetet, som sker från fredag kväll till söndag morgon, planeras in i minsta detalj. Vi får inte så många tillfällen utan spårtrafik så det var många arbeten vi ville hinna med, viktigast var såklart att få BEST (Ban-, El-, Signal- och Tele) -arbetena utförda så de var prio ett.

Plattformens västra kantelement var tvunget att sättas utan spårtrafik då elementen sitter så pass nära kubbkanten att riskerna för sättningar är stora för att utföra arbetet under pågående trafik. På grund av att vårt provisoriska nerspår legat på det permanenta uppspåret har arbetet inte kunnat utföras tidigare.

Plattformens kantelement.

Plattformens kantelement.

Två andra arbeten vi utförde under den tågfria tiden var att:

  • Frischakta bullerplankets förlängning söderut. Bullerplanket längs med sträckan står nämligen på fundament och på södra sidan är det stora stenblock i banvallen så för att få ner fundamenten krävs att vi schaktar bort blocken och ersätter med kross.
  • Bygga en ställning runt stationen. Ställningen byggdes för att stationshuset skulle kunna ha en fortsatt framdrift.

Enda möjligheten att utföra båda dessa arbeten var under en totalavstängning.

Arbetet utfördes i skift med långa pass så vi ordnade med mat ut till arbetsplatsen så att produktionen kunde rulla på så bra som möjligt. Ju mer som kunde utföras under de tågfria tiderna, desto bättre.

Inkopplingsarbetet gick väldigt bra tack vare vår noggranna planering och uppföljningsmöten som hölls två gånger om dagen.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

Överlämning

Det första överlämnandet i projektet blir träbron i det norra arbetsområdet. Bron har några besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och sedan lämnas den över till beställaren efter semestern.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Övriga arbeten

Stationsbroarna är färdigkonstruerade och nu är det beklädnad som gäller. Beklädnaden kommer vara en stenmodell med granit i olika former. Vi ska även utföra en utsmyckning på kantbalkarna där utsmyckningen, eller sockerbitarna som vi kallar dem, ska monteras och putsas under kantbalken.

De två stationsbroarna och mobilkran.

De två stationsbroarna och mobilkran.

Stationshusets stomme och tak är nu prioritet så vi kan bygga väggar och få ett tätt hus inför hösten. Många detaljer utreds och diskuteras under produktionen. SL, som skall äga huset, är ytterligare en part som måste vara delaktig i svaren så organisationen på beställarsidan breddas.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Gångtunneln i söder är gjuten och klar men det är ett tråg som ska utföras efter inkoppling vecka 22. När vi tagit bort det provisoriska spåret kan det pålas och spontas för detta. Betongarbetena utförs efter semestern.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Pannkaka

Torsdagen 14:e Juni blev en dålig dag i Vega.

11 dagar efter inkoppling bränner en kontaktledning av och faller ner på I-räls vilket medför stora konsekvenser, bland annat för signalsystemen, och det blir ett tågstopp på tre dygn innan trafiken kan börja rulla igen. Som tur är blev det inte några personskador och utredning gällande orsaken pågår.

Under sommaren har vi fått ledigt och hämtat energi för att nu börja knyta ihop säcken.

Jag vill passa på att hylla mina medarbetare i Vega, de är fantastiska! Det är många utmaningar vi ställs inför som vi tillsammans löst och ingenting är omöjligt!

Det närmar sig invigning av stationen 2019.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

Väl mött,

Projektchef Johan Lillsund