En milstolpe i projektet!

Vintern har varit förhållandevis produktionsvänlig och våren är på antågande.

Vi har haft en något lugnare period för våra egna arbeten men istället har våra hjälpande underentreprenörer kört på.

Träbron i norr som skall lyftas ut över spåren i bergskärningen har fraktats hit från Moelvens fabrik i Töreboda i delar och sedan byggts ihop på plats. En mobilkran har etablerats för själva lyftet. Kranen är en ”800 tonnare” från Jinerts kran (”800 tonnare” benämns en kran som har en lyftkapacitet på 800 ton närmast kranen).  Fackverkskranen används för de riktigt tunga och höga lyften, främst inom den tunga industrin, infrastrukturen samt vid vindkraftsmontage.

Logistiken har varit utmanande och mycket samordning har krävts, framförallt för att infrastrukturen i området ständigt byggs om och vi har haft svårigheter med hur vi ska få de tunga transporterna på plats.

Allt är förberett inför lyftet av bron som genomförs den 25.e Mars mellan klockan 08:00 – 12.00.

Etapp 1 av bron över bussgatan är gjuten och klar. Det är trångt och bökigt men våra skickliga yrkesarbetare har löst produktionssvårigheterna med bravur.

Stationsbyggnaden pågår i form av bottenplattan (etapp 1). Jobben går framåt och vi har som mål att gjuta bottenplattan innan trafiken flyttas. Det är otroligt mycket kanalisationer som skall med i bottenplattan och det ställer stora krav på att allt görs rätt i rätt ordning. Mark och VA ”hängslas” p.g.a. den dåliga marken.

Spårbron är grundlagd och rälsen monterad och även den är förberedd för trafikpåsläpp.

Spårbyggnationen och kanalisationen har SBB och Elektrotjänst hjälpt oss med och arbetet går bra, vi är väldigt tacksamma för den milda vintern. Förbigångspår och provisoriskt nerspår är i princip klara.

Inkopplingsmöten med fokus på de helger när vi kopplar in spåren (vecka 12 0ch 14) sätter oss under prövning: Dokumentation och besiktningar, GOP, BIS, FOMUL, BATMAN, Starttillstånd, Ibruktagning spår, Ibruktagning signal o.s.v. Ja, det går att göra listan lång i hanteringen av spårflytt i totalentreprenad.

Dessa helger kräver också planering och bemanning då vi kommer att jobba oavbrutet i 56 timmar eftersom att tåget stängs av och ersätts med busstrafik. Med detta har vi nått en stor milstolpe för projektet och sedan drar markarbetena på östra sidan igång med full kraft.

Vega kran Vega inkoppling av spår 12 14 Vega brolyft