Full gas

Ett nytt år har startat med en jätteinsats!

Vi har många styrda datum i projektet och några av dem är omöjliga att flytta på. Två utav dem är spåromläggningar i april, helgen vecka 16, och i juni, helgen vecka 22.

Projektet hade tappat tid på grund av att grundläggningen och framförallt pålningen för broarna hade förskjutits i tid eftersom den förväntade leran hade fullt med block i sig. Vi fick därför ta snabba beslut under mellandagarna för hur vi skulle nå färdigställande av järnvägsbron över bussgatan och det enda sättet var att öka på insatsen.

Vi jobbade tre helger på raken med start på trettonhelgen direkt efter nyår. Denna insats gjorde att vi tog oss på rätt sida av tidplanen och vi såg att vi kunde färdigställa östra järnvägsbron i tid och hinna med anslutande plattformsarbeten samt att BEST-arbeten (Ban-, El-, Signal- och Telearbeten) skulle få sina veckor innan inkopplingshelgen vecka 16.

Andra viktiga och tidigare planerade arbeten var inlyft av rulltrappan under vecka 7 och de moment som krävdes innan, såsom att bron över bussgatan var färdigställd och den delen var svåråtkomlig och har en tidskrävande konstruktion. Vi fick hjälp av medarbetare från andra arbetsplatser och det gjorde att vi klarade även denna tidspassning.

Den tredje bron, gångtunneln i söder, hade även den samma tidspress att bli klar inför inkopplingen vecka 16. Eftersom detta arbete sker i en spontlåda, under en spårbro med passerande pendeltågstrafik, var arbetet komplicerad med extremt mycket armering, trångt och svårt med lyfthjälp. Vi fick verkligen kämpa med utförandet och håller fortfarande på med bron då delar av den kommer färdigställas inför inkopplingen vecka 22 samt att ett anslutande tråg kan utföras i senare skede. Återfyllning och kompletterande VA-arbeten under denna period har inte heller varit lätt att utföra eftersom det varit svårt att komma åt och vädret varit utmanade men våra yrkesarbetare har gjorts mycket bra insatser!

Plattformsarbetet väntar på inkopplingen vecka 16. Efter inkopplingen kan vi gå vidare med kantelement på västra sidan. Nu har vi fått göra mindre anslutande delar samt kämpat på med kantplattor allt eftersom järnvägsbron över bussgatan har slutförts.

Västra sidan kommer nu att kunna utföras efter den nyligen genomförda spåromläggningen under vecka 16. Vi har ansökt om enkelspårsdrift för att kunna arbeta vidare med schakt längs med u-spår, vilket kräver tider utan pågående trafik. Det är dock inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen och det har nu visat sig att vi inte fått de tider vi ansökt om och vi får helt enkelt planera efter de förutsättningarna vi får. I projektet finns det vissa tider som är givna av Trafikverket och sedan har vi möjlighet att ansöka om nattider och ibland få enkelspårsdrift för att förbättra arbetsmiljön med mindre risker samt öka produktiviteten. Det har dock varit svårt och vår upplevelse är det är väldigt lite flexibiliteten kopplat till ansökningarna.

Arbetet med stationshuset rullar på med utmaningar i att byggas mellan två järnvägsbroar och samtidigt ha förbipasserande pendeltågstrafik. Vilket kräver stor försiktighet och noggrannhet!

För att få ett lättare montage så lyftes rulltrappan in hel i stationshuset innan stomme och tak var monterat.

Våra underentreprenörer kämpar på och det är framförallt stombyggnad som pågår under Q1.

Väl mött   Johan Lillsund