Alla sommarens arbeten har gått bra: våra inplanerade arbeten blev utförda och pendeltåget gick igång som planerat den 8:e augusti. Juli månad toppade bemanningskurvan hittills i år eftersom vi då behövde extra resurser inför inkopplingen, och med minsta marginal lyckades vi lösa det.

Den norra bergschakten är avklarad och arbetena med förstärkning av berget samt dränering och kontaktledningsfundament pågår. Vi jobbar även med landfästen till träbron som går i norra bergschakten, upplagsytor samt ytor för byggnation av själva träbron. Där behövs dessutom en yta enbart för kranuppställning – träbron byggs nämligen färdig på en upplagsyta för att sedan lyftas på plats vid en kortare helgavstängning. Till det krävs en mobilkran med lyftkapacitet på 500 ton!

Vidare pågår broarbetena vid den planerade stationen. Landfästena är redan gjutna och klara, likaså pelare för mellanstöden. Broöverbyggnadens form växer fram och nu planerar vi för gjutning av brons farbana i november.

Arbetena med gång- och cykeltunneln har fungerat enligt planerna och montage av spårbron är planerad i september.

Vegabron med Kenneth E i spetsen gjorde en heroisk insats – med mycket små marginaler lyckades vi, trots många förändringar under resans gång, knyta ihop produktionssäcken och slutföra arbetena i tid.

Hösten är nu i antågande och efter alla sommararbeten och förskjutna semestrar är det först nu i september som vi har fått tillbaka hela organisationen, vilket är positivt för projektet!