Juli = Semester

De flesta av oss fick uppleva ett av Sveriges bästa sommarväder någonsin där sol och bad dominerade sysselsättningen.

Alla var dock inte lediga, vår markavdelning jobbade på med ytorna runt stationen då juli var en period med hyfsad framkomlighet. Samtidigt pågick även arbeten med stationshuset för att hinna med byggnationen.

Augusti-oktober: En intensiv period

Träbron i norra delen av arbetsområdet är öppnad för trafik av Haninge kommun. Detta är uppskattat av boende i närheten då de återigen har en överfart över järnvägen, något de inte haft sedan den gamla ”häst”-trumman under spåret revs.

Plattformens detaljer växer fram med reklamfundament, plattformskurer, sittbänkar, belysningsfundament och kanalisationer. Det är mycket förberedelse inför att ytan mellan kantelementen ska asfalteras. En fråga vi funderar över är hur vi ska få in asfalten mellan spåren. Det är svårt att få godkänt att utföra detta arbete eftersom vi inte får vara trafikpåverkande.   Vi får endast arbeta natt vilket gör utförandet och asfaltsleveranserna utmanande.

Stationshuset jobbas det på med, vi har många underentreprenörer som är på plats och hjälper oss. Takbyggnation, fasad, stomme, el, rör, vent, glas, målning, spärrkiosk, plattsättning, matta, brandskydd, ställning, rulltrappa, hiss… Ja ibland undrar vi själva hur alla får plats att jobba samtidigt men tiden är knapp och vi gör allt för att klara tidsplanen!

En annan utmaning som dyker upp i förhållande till tiden är när något som ska vara på ritningen av stationen av någon anledning inte kommer med. Detta leder till att det måste projekteras om och komma nya leveranser med det som saknas vilket är två saker som tar sin tid.

I gångtunneln som ligger i det södra arbetsområdet har vi gjutit klart ”tråget” västerut, skyddsasfalten är lagd, kantsten monterad och VA-rören klara. Det som kvarstår är kullerstenen i gångtunneln, asfalteringen samt konstutsmyckningen.

Planteringarna längs med banvallen börjar även de komma på plats, till största delen är det Potentilla (Ölandstok) som kommer växa på slänterna. En kokosmatta ligger som skydd för erosion och ogräs i slänten för planteringen.

Med detta sagt hoppas jag i nästa inlägga kunna återkomma och berätta att våra utmaningar är lösta!

Stationen växer fram, Vegastaden växer fram, och vi tror bestämt att detta kommer bli en väldigt fin plats att leva och bo på.

Väl mött,

Johan Lillsund