SVEAB är på rätt spår

Sommaren har passerat, de flesta har fått några veckor att återhämta sig på och bygget har rullat på hela sommaren utan semesterstängt. Arbetslaget inom betong har hållit flaggan i topp och kört på hela sommarperioden.

Plattformsarbetet har gått som på räls, nu är östra sidan av plattformselementen på plats och plattformsdetaljer är under installation. Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som sker vecka 16, 2018. Vi håller nu på att ansöka om enkelspårsdrift eftersom arbetet kräver schakt längs med u-spåret och då behöver vi tidsperioder för att utföra arbetet utan pågående trafik.

Vi är så nära att gå i mål med all svår grundläggning i projektet.

All bankpålning för järnvägsbron, bron till plattformen, gångtunneln och stationshuset är klart.

800 st RD-pålar till mellanstöd för järnvägsbron är på plats.

Det vi kämpar för att gå i mål med är förstärkning av glidytorna bakom landfästena till järnvägsbron. Block som tryckts ner djupare i leran än förväntat stoppar KC-borrningen. Vi har nu blockrensat under grundvattennivån, återfyllt med nytt material för att få stabilitet till KC-Maskinen och minskat från ø600 till ø400 pelare för att lättare tränga ner. Just nu har vi borrat så mycket som det går och väntar nervöst på geoteknikernas utlåtande om det är tillräckligt eller om vi måste göra ytterligare åtgärder.

Stationshusets inre VA samt grundläggning för bottenplattan pågår nu under hösten. Upphandling av UE för stationsbygget pågår för fullt.

För den framtida gångtunneln under spåren är grundläggningsarbetena och VA i princip klart. Det gäller nu att vi fortsätter producera på för att skapa tid för återställande för tågtrafiken till spåromläggningen under vecka 16, 2018. En stor utmaning är att utföra arbeten några mm under den provisoriska spårbron.

Teamet i Vega är fortsatt mycket bra och alla är engagerade.

Det kallt, regnigt och mörkt under den här höstperioden men jag ser att alla medarbetare kommer med huvudet högt till jobbet varje morgon, ger varandra feedback och är engagerade -vilket är glädjande!

Ljuset i tunneln har bytts ut mot bärande formställning för bron i stationshuset