Utmaningarna fortsätter! Sommarens arbeten under trafikavstängningen har planerats in i minsta detalj, långa skift och helgarbeten ska säkerställa att tågtrafiken kan rulla igen den 8:e augusti.

Vi har nu fått ner våra 4 stycken 30 meter djupa ø 800 mm RD-pålar som skall fungera som mellanstöd till en av järnvägsbroarna, vilket känns som en liten seger. Broarbeten till järnvägsbron rullar på och formsättningen har varit en utmaning för våra yrkesarbetare som gör ett fantastiskt jobb – landfästena med bottenplattor, frontmur och pelare består av närmare 500 m³ betong per landfäste! Vi hoppas vara i mål med detta i augusti för att sedan kunna fokusera på farbanan.

I dag, den 30:e juni, har vi smugit igång bergschakten och skjutit de två första salvorna nära spår, berget är uppborrat och förförstärkt inför måndag då vi ska spränga berg samtidigt som vi plockar de räls och slipers på spåret som inte går att skydda under bergschakten.

I andra änden av projektet skall vi ta bort spår och slipers, schakta och borra RD-pålar för ok-balk till spårbro, betongpåla för gång-/cykelbrons bottenplatta samt sponta för att kunna schakta under grundvattennivå. Allt detta på tre veckor för att hinna återställa inför passager på spår från den 27 juli samt för att det ska vara helt återställt till trafikpåsläppet den 8 augusti.

Vi har även dragit igång Vegabron, ett jobb åt Haninge Kommun i vårt Bas U-område. Vegabron är en vägbro över spår som skall bytas på 4 veckor. För att klara det går jobbet dygnet runt vilket ställer höga krav på våra medarbetare.

Utöver det har vi nyligen haft en delslutbesiktning på Vega KC-entreprenad åt Haninge Kommun, en entreprenad där vi slutbesiktade den större etappen utan anmärkning vilket känns väldigt bra.

Med anledning av våra sommararbeten så har det krävts en del pusslande med semesterplaneringen för att få ihop allting på bästa möjliga sätt.

Med detta vill vi önska alla en Glad Sommar!

”Team Vega”