Vår i Vegaprojektet

Våren för en anläggningsarbetare är oftast intensiv och dagar med många arbetstimmar är vanligt, detta har även präglat våren i Vegaprojektet.

Montaget av träbron i vårt norra arbetsområde gick väldigt bra. Det är alltid nervöst om en bro ska ”passa”, men efter noggrann planering och bra förberedelser hamnade den där den skulle. Här kan du se en film som visar hur det gick till

I april utfördes spåromkopplingen, dvs vi hade byggt två provisoriska sträckor och under två helger skulle spåren på sträckorna kopplas in. Tågtrafiken stängdes av fredag kväll klockan 22.00 för att släppas på igen måndag morgon klockan 05.00. Under dessa 55 timmar jobbades intensiva arbetspass. Vi hade förberett mycket men en stor del av arbetet var tvunget att utföras under perioden utan trafik vilket pressade arbetet att utföras på kort tid under helgen. Många utmaningar blev det varav en av de mest oväntade att spårriktaren spårade ur under arbetet. Efter bärgning och upplyft på spåret så kom spårriktaren (efter många timmar) igång igen och vi fick igång tågtrafiken i tid. Puh!

I maj startade de stora schakterna då ca 24 000 m3 jord skulle schaktas. Under vårperioden har det varit svårt att få tag i schaktbilar vilket skapade ytterligare utmaningar gällande logistiken för arbetet.

Grundläggningen för tvillingbron på östra sidan ger oss nya prövningar. Betongpålarna för landfästen kommer inte ner till rätt djup pga svår geoteknik. Det betyder att många pålar måste slås om och på nya ställen. För att kunna fortsätta med byggnationen av landfästena till bron måste konstruktörerna, efter att pålarna blivit slagna och inte kommit ner till förväntade djup eller förskjutits i sidled, göra nya beräkningar för att se att pålarna klarar lasterna de är föreskrivna till, vi håller tummarna att konstruktörerna lyckas räkna hem detta och inga nya betongpålar behöver slås. Bakom landfästena har vi glidlager som, enligt ursprungsplanen, skulle tas om hand av kalkcementpelare men tyvärr fick vi inte ner borren här pga blockighet. Lösningen blir att förborra genom de blockigaste partierna för att få ner kalkcementpelare i leran och därigenom kunna förstärka. Det blir lite omständligt men ska förhoppningsvis fungera.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar. Nu måste vi borra 800 (!) pålar till mellanstöd för järnvägsbron innan produktionen kan fortsätta. Detta kommer att ske under sommaren och fortsatt arbete tar vid under hösten. Nu pågår upphandling av underentreprenörer för stationsbygget som till största delen kommer att utföras under 2018.

För den framtida gångtunneln under spår har vi andra utmaningar: det är artesiskt tryck vilket medför risk för bottenupptryckning. Vi har därför satt in så kallade ”blödarrör” som släpper på vattentrycket och grundvattnet har därigenom en ventil.  Trots en 50 cm tjock arbetsbetong och en 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln (som även den står på betongpålar ner till berg) finns risk för upptryckning.

Som vår geotekniker sa, –  även hangarfartyg flyter…

Arbetet går bra men att arbeta under en provisorisk spårbro ställer höga krav på säkerheten och det är viktigt att vara alert.

Teamet är sammansvetsat. Glädjande är att vi fått några nya medarbetare som bidrar med ny energi och engagemang, Adam – lärlingsanställning som träarbetare, Daniel – arbetsledare betong, Kristoffer – biträdande mättekniker och Sara – sommarpraktikant.

När man är mitt inne i ett projekt kan det nästan kännas lite jobbigt med semester och att behöva bromsa det vi gör. Men den är väldigt viktig för att alla ska ladda batterierna och komma tillbaka med ny energi. Jag vill önska alla den bästa semestern med mycket glädje och harmoni!

Johan Lillsund, Projektchef Vega

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

Vi ser ljuset i tunneln!

Vi ser ljuset i tunneln!