Vintern kom även i år.

Snö och kyla är arbetsmässigt en av våra största utmaningar – framkomligheten på bygget blir sämre, det blir kallt, gångvägar mellan bodar och bilar blir hala, halktillbuden ökar, maskiner blir svårstartade, transporter med material blir försenade – men ändå helt underbart.

Arbetena pågår med enorm frenesi, vi utmanas dagligen när vi knyter ihop del för del. Alla är lösningsorienterade och vill, vi är många som levt med detta projekt i flera år och ställts inför många utmaningar.

Nu är stationen är på plats, grundläggningarna är klara och vi har en stabil konstruktion. Att bygga något idag innebär så mycket mera än man kan tro. Tekniken som skall in i stationshuset, det finns installationer i alla små utrymmen, projektering, styrning, produktion… Det är svårt att föreställa sig för gemene man.

I denna vinterperiod pågår även finplaneringsarbetena runt stationen. Granithällarna som ska på plats är enormt tunga och eftersom det är vinter krävs stora resurser i att värma och täcka av för att kunna utföra arbetet.

Det liknar mer och mer en station för varje dag som går.

Här nedan en liten glimt på konstverket ni kommer mötas av när ni kommer hem till Vega.

En av de utmaningar vi har kvar är att plattformen idag saknar belysningsmaster. Jobbet med att resa stolparna på plattformen måste utföras på natten med strömmen avstängd på järnvägsanläggningen för att inte riskera några skador. Nu är vår leverantör av masterna är försenad och när leveransen inte sker enligt utlovat måste vi planera nya nattider vilket inte alltid är helt lätt.

Vi har glädjande även i byggbranschen börjat se över jämställdheten. Underbart att se våra nya skyltar.

Vid pennan,

Projektchef Johan Lillsund