En period med flyt i produktionen!

Under hösten har det varit väldigt bra väder för oss anläggare – lite nederbörd och i övrigt bra väderförhållanden.

Landfästena för Träbron i norr är klara. Arbeten med markförstärkning pågår för uppställningsplatsen för den kran som ska lyfta träbron. Detta arbete vill vi ha klart innan vintern då lyftet skall ske under vecka 12 nästa år.

Bron över Bussgatan var planerad att gjutas den 10 november men på grund av den snösmocka som vi bjöds på i Stockholm fick vi ställa in gjutningen och skjuta på den till den 15 november. Arbetena har gått bra, med spännlistor för spännarmering och risken för spjälkning runt trumpeter utredd, är bron färdig för att gjutas.

Spårbron över södra gc-tunneln är på plats. Montaget har gått bra och nu är det räcken och landgångar som skall monteras för att sedan besiktigas. Allt blir färdigställt inför trafikflytten.

Spårbyggnationen för provisoriskt ”nerspår” och ett ”förbigångspår” pågår med ett litet avbrott för den stora snömängd som kommit, denna förväntas dock smälta bort inom kort. Eftersom vi får spår mellan etableringen och där vi ska arbeta med stationsbygget så gäller det att vi tänker till och försöker få med kanalisationer och framtida gångpassager. I övrigt är det mycket förberedelser nu och framöver inför de två helgerna i vecka 12 och 14 under 2017 när vi ska koppla om spåren.

Vega november Vegabloggen november Vegbloggen sep nov rör