För att lindra lidandet för människor på flykt lämnar SVEAB ett bidrag på 100 000 kronor till Röda Korset. Röda Korset finns på plats längs hela flyktvägen – i krigets Syrien, för flyktingar i Libanon och vid stränderna i Grekland och Italien för dem som flytt över Medelhavet. Tusentals frivilliga ger första hjälpen och delar ut nödhjälp som mat, vatten, tvål, blöjor, nappflaskor och sovsäckar. Röda Korset ger stöd, sjukvård och tak över huvudet.