Jobba hos oss

”Det som driver mig att gå upp ur sängen på morgonen när klockan ringer är en ny möjlighet att göra något bättre än igår.”

Vill du också vara en del av ett team där personlig utveckling och sammanhållning är en stor del i din arbetsdag? Gillar du att arbeta självständigt likväl i grupp?

Frihet under ansvar är något vi tycker är väldigt viktigt. Vi är ett ungt, erfaret och sammansvetsat gäng där var och en av oss har stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter. Vi är stolta över det jobb vi utför och vet att våra kunder ser oss som både pålitliga och nytänkande problemlösare.

Hos oss finns utvecklingsmöjligheter för dig. Här kan du växa på jobbet. Allt för att du ska få chansen att visa framfötterna och vara med och anlägga framtiden!

Möt några av våra medarbetare och lyssna på deras berättelser.

#SVEAB på Instagram

LEDIGA TJÄNSTER

MÖT VÅRA MEDARBETARE

ROBERT JANSSON
MÄTTEKNIKER

Robert hade jobbat som anläggare på SVEAB under ca 5 år innan han bytte tjänst till mättekniker. Som mättekniker är Robert ute på plats i projekten och har ett nära samarbete med övriga i gruppen. Han mäter och sätter ut för dagens arbete samt följer upp och planerar för kommande projektsteg. Robert motiveras i arbetet av att det ständigt finns något nytt att lära sig för att effektivisera och förbättra arbetet för att möta beställarnas krav.

”Det bästa med jobbet är variationen av arbetsuppgifter och att man inte vet vad som kommer hända under dagen. Planen för dagen ändrar sig alltid! Jag måste därför vara flexibel och förberedd så jag alltid ligger steget före yrkesarbetarna.”

Robert beskriver SVEAB som ett stort företag som känns litet där gemenskapen mellan alla kollegor är den främsta anledningen till att han trivs så bra. På SVEAB känner man sig betydelsefull och uppmärksammad eftersom det är lätt att känna sig som en i gänget, tycker Robert.

FREDRIK FÄLLBACK
PLATSCHEF

Som platschef är Fredrik ansvarig ute på plats, över tidplan, ekonomi och personal. Hans jobb är att styra, leda och fördela arbetet samt ha mycket kontakt med leverantörer, beställare och alla led i produktionen. Det bästa med rollen som platschef är att han är med under hela projektet och är den som får projektet att växa fram, från en beskrivning på ett papper till ett färdigt resultat.

Genom våra måndagsmöten skapar vi sammanhållning och högt engagemang i gruppen, allas åsikter tas tillvara vilket även ger en hög produktivitet. Alla i teamet är viktiga, vi har samma mål och strävar dit tillsammans!”

 SVEAB är arbetsgivaren som ger stor frihet med ansvar, där Fredrik liknar det vid att han får driva projektet i egen regi fast med tryggheten i ett företag, vilket är ett utmärkt upplägg enligt honom. Vidare beskriver han företaget som prestigelöst, öppet och familjärt, som exempelvis när Fredrik var inne på huvudkontoret på hans första arbetsdag och SVEABs VD Tobias direkt kom fram och hälsade honom välkommen.

KAJ MICKELSSON
ARBETSLEDARE

Kaj hade många års erfarenhet som yrkesarbetare och flertal projekt som arbetande förman innan han år 2016 valde att bli arbetsledare. Som arbetsledare börjar Kaj dagen med att sätta sig med gänget, ta en kopp kaffe och gå igenom arbetet som gjordes igår och dagens planering så alla känner att de har koll på läget. För Kaj är dagarna fyllda av planering, ekonomi, administration och delegering av arbetsuppgifter.

Det är kul! Jag trivdes väldigt bra som yrkesarbetare och som arbetsledare är jag fortfarande ute i produktionen där jag verkligen trivs samtidigt som jag nu har större ansvar och frihet att lägga upp arbetet med arbetslaget och platschefen. Vi vet och är överens om var vi är på väg och hur vi ska nå dit.”

De allra bästa arbetsdagarna är då Kaj känner att kommunikationen och samarbetet har fungerat så bra att dagen flyter på utan problem trots att det hela tiden kommer nya frågor. Han gillar när han får vara ute mycket i produktionen och vara nära yrkesarbetarna.

CAMILLA TILLBERG
PROJEKTINGENJÖR

Camilla är platschefen behjälplig i administrationen mot beställaren. Hennes jobb är att ta fram mycket av den dokumentation som krävs i projektet, hon är med på möten som ett stöd till platschefen och samlar in den fakta hon kan så hon får full förståelse för alla led.

”Alla projekt ser olika ut, det är vad som gör det så roligt. Jag har arbetat här i ett år och har inte en dag känt att det varit tråkigt att gå till jobbet. Alla här arbetar tillsammans och hjälps åt att utvecklas. Jag har fått en bra start och kom snabbt in i den familjära stämningen.”

Oftast sitter Camilla med i projekten på plats och får vara med där det händer, som hon säger. Oavsett om hon arbetar med personalfrågor eller läser in sig i ett projekt, känner hon att alla led arbetar tätt ihop för att skapa så bra resultat som möjligt.

MATS STRÖMVALL
ANLÄGGARE

Mats dag som anläggare startar tidigt, redan klockan sex på morgonen. Då får han reda på hur dagen kommer att se ut och kan starta upp maskineriet. Att anlägga grunden på bygget är vad Mats jobbar med och den stora variationen i uppgifter är vad som är det största drivet.

”Det roligaste med mitt jobb är att jag får hoppa in och göra allt. Jag känner mig trygg när jag går till jobbet att oavsett vad så kommer jag att klara av det. Den goda stämningen på plats är en stor del varför så många trivs och arbetar kvar efter många år.”

Men arbetskamraterna är nog ändå det bästa tycker Mats och genom att vara på en stor arbetsplats upplever han att alla får de resurser de behöver för att trivas och göra ett bra arbete. Något han är extra stolt över, är när de tillsammans kommer fram till lösningar på problem som spar både tid och energi.

RICHARD KIHLMAN
KALKYLCHEF

Kalkylatorn bevakar marknaden tillsammans med arbetschefen. I tätt samarbete med arbetschefen, tar han sedan fram anbuden som lämnas till kunderna. Det som är mest spännande med jobbet, tycker Richard, är den stora mängd projekt han får vara med och få en inblick i.

”Min del av projektet är kort jämfört med andra roller, ibland har jag flera kalkyler igång samtidigt och kan lägga ungefär två veckor till två månader på varje jobb. Det blir en stor variation av uppdrag och mitt yrke blir aldrig tråkigt.”

En kalkylator får vara med och bestämma hur anbudsarbetet ska bedrivas, har kontakt med leverantörer och underentreprenörer, bygger upp kalkyler bestående av manskapstimmar, material och andra kostnader. Arbetet som kalkylator är mer än att jobba med siffror förklarar Richard, man måste vara idérik och kunna hitta lösningar på alla typer av problem. Och att lösa problem, gör alla tillsammans. Något som är speciellt på SVEAB tycker han, är att alla respekteras för den de är och hjälper varandra. Inte för att de måste, utan för att de vill

UTVECKLING GENOM ATT UTVECKLAS

TOBIAS ANDERSSON
KONCERNCHEF

I en bransch där behovet av kompetens är större än någonsin har vi under åren lyckats väl med att fylla på med nya SVEAB-medarbetare som bidrar och utvecklas tillsammans med oss. Att fokusera på att jobba som en lärande organisation och låta erfarenhet och kompetens smitta av sig mellan nya och gamla medarbetare ser jag som både inspirerande och nödvändigt för SVEABs fortsatta utveckling. När vi lyckas med detta stärker det även vår kultur, det som gör SVEAB till SVEAB och bidrar dessutom till att våra nya medarbetare snabbt blir en del av oss.

Med en snittålder i bolaget på 41 år och en snitterfarenhetstid ifrån branschen på 20 år på dessa 41-åringar står vi bra rustade. Vi har också jobbat intensivt med att färdigställa vårt verksamhetssystem SVELED, som beskriver hur vi jobbar i SVEAB. Detta är en av de saker som gör det lättare för både nya och gamla SVEAB-ambassadörer att förstå och förmedla hur vi gör saker rätt. För att fortsätta att stärka den goda SVEAB-andan fördjupar vi också kontinuerligt arbetet med våra värderingar; Utveckling, Engagemang, Ansvarstagande och Yrkesstolthet!