Projektet är en tillgänglighetsanpassning av Mariestad C, ett mångsidigt projekt med flera olika delar där Trafikverket Väst är beställare. Stationen ska bli både bredare och längre samt få ett nytt ytskikt. SVEAB kommer bland annat att riva och bygga om plattformen, de två huvudspåren och ett stickspår. Anbudssumman är 23 364 292. Projektet börjar vecka 11 och SVEAB driver det med en platschef, en arbetsledare och sex yrkesarbetare på plats. Vecka 35 ska stationen vara klar för trafik med tåg och passagerare, så det blir en spännande vår och sommar för SVEAB Järnväg!