GC-port Töva

SVEAB har fått i uppdrag att anlägga en rörbro under ett tågstopp i Töva utanför Sundsvall.
Projektet är en del av en större satsning för att förbättra plankorsningar längs Mittbanan i syfte att förbättra tillgänglighet. kapacitet och säkerhet, läs mer här.
Kontraktssumman är 5 680 000 kr och huvuddelen av projektet kommer att utföras under juni och juli månad.

”Jag är otroligt glad över att vi i SVEAB Järnväg lyckats räkna hem detta projekt. Vi ser fram emot de utmaningar det innehåller – arbete i spårnära miljö med allt vad det kräver gällande säkerhetsarbete och övrig specialistkompetens är något vi inom SVEAB Järnväg verkligen kan och är stolta över.” säger Mikael Sohlin, Arbetschef.

Vid frågor kontakta Mikael Sohlin, Arbetschef, på 070 335 56 21 alt. mikael.sohlin@sveab.se