SVEAB och Djurgården Fotboll har kommit överens om ett samarbete över tre år för att få fler barn och unga i rörelse. Samarbetet innebär ett utvecklande och stärkande av Djurgården Fotbolls nätverk av samarbetsföreningar samt spontanfotboll som bedrivs runt om i vår gemensamma stad Stockholm.

Tillsammans kommer SVEAB och Djurgården Fotboll årligen arrangera fyra spontanfotbollscuper runt om i Stockholm under så kallade riskhelger, där kompisar kan gå samman, bilda lag och delta.

Cuper är ett populärt inslag i vår spontanfotboll och något som är uppskattat bland deltagarna, samtidigt är det något vi ser har en utvecklingspotential och som kan göras bättre” säger Staffan Holmberg, projektledare Vår Stad i Djurgården Fotboll. ”Vi har ett behov av att ytterligare integrera spontanfotbollen, våra samarbetsföreningar och vår egen ungdomssektion med varandra för att maximera den gemensamma nyttan och hitta synergieffekter.”

Ökad fysiskt inaktivitet är ett allt större problem, både ur ett folkhälsoperspektiv i samhället men även för Djurgården Fotboll och SVEAB. Om barn och unga inte rör på sig blir det på sikt svårare att hitta fotbollsspelare och anställda. Om ohälsotalen ökar i takt med avsaknad av fysisk ansträngning ökar också sjukskrivningstalen. Att skapa incitament för rörelse redan i yngre åldrar är således viktigt för både SVEAB och Djurgårdens Fotbolls kärnverksamheter

”Vi på SVEAB känner att vi behöver arbeta förebyggande med hälsofrågor, både för vår egen skull men även för samhället i stort, vi behöver människor som är vana vid fysisk ansträngning och därmed klarar ett rörligt och fysiskt arbete” säger Tobias Andersson koncernschef på SVEAB. ”Vårt måtto är SVEAB – vi anlägger framtiden och för oss är att stötta idrotten en självklar del i att detta ska lyckas, idrotten är inte bara motion och hälsa utan även ett alternativ till destruktiva livsstilar.”

De fyra cuperna kommer att genomföras under så kallade riskhelger, detta för att om möjligt uppnå en dubbel effekt nämligen den att också erbjuda ungdomar i området ett roligt och positivt alternativ tillsammans med sina vänner.

Fotboll kan självfallet inte lösa samhällsproblemen på egen hand, men det finns få saker som är så bra som idrott när det gäller att skapa attraktiva och spännande alternativ i relation till alla de destruktiva val ungdomar tyvärr erbjuds idag. För oss blev det så klart extra intressant att vi, i samarbete med Djurgården Fotboll som redan är etablerade i de här områdena, därmed kan arrangera de här fyra cuperna under riskhelger” fortsätter Tobias.

På sikt hoppas Djurgården Fotboll att SVEABs engagemang ska bidra till ett stärkande av breddföreningarna vilka ingår i Djurgården Fotbolls föreningsnätverk samt möjligheten att integrera förening och spontanidrott ytterligare. Det finns även en förhoppning om att SVEAB nu visar vägen för kreativa samarbeten och att fler företag får upp ögonen kring hur idrotten kan bidra, inte bara med direkt samhällsnytta för tredje part, utan även ett gemensamt värdeskapande för både företag och förening genom ett samarbete som utgår ifrån att alla ska vinna något på att samarbeta.

Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med SVEAB och att gemensamt arbeta för att stärka Vår Stad Stockholm, SVEAB och Djurgården Fotboll tillsammans. Vi tror mycket på den här typen av gemensamt värdeskapande samarbeten och att det här finns en stor outnyttjad potential, och det är så klart roligt att SVEAB ser detta lika tydligt som vi”, avslutar Staffan Holmberg på Djurgården Fotboll.

Mer information om cuperna, var de kommer arrangeras med mera kommer att komma under sensommaren och sedan löpande i anslutning till dess genomförande.

 

För SVEAB och Djurgården Fotboll

Tobias Andersson, koncernchef SVEAB
Staffan Holmberg, projektledare Djurgården Fotboll

 

foto RICHARD KAIL, Norra Station