Med nya projekt åt Trafikverket…

..och planer för fortsatt tillväxt såväl projekt- som bemanningsmässigt har SVEAB Järnväg tillsatt Anders Nord som ny Avdelningschef.

Under sina, hittills, 3,5 år i SVEAB har Anders bland annat byggt upp bolagets ledningssystem samt lyft kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet till nya höjder. Han har dessutom det senaste halvåret ägnat en stor del av sin tid åt SVEAB Järnväg genom engagemang i projekt Marieholmsbanan. Med sig in i bolaget hade han, förutom en flerårig karriär inom försvaret, erfarenhet av att driva egen verksamhet.

Med sin bakgrund är Anders Nord både rustad och lämpad för uppdraget.

Anders kommer även fortsättningsvis att vara bolagets KMA-chef.

Tobias Andersson, Koncernchef