Whistleblowing

Vi strävar efter att driva SVEAB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller SVEABs policys har vi inrättat ett whistleblowing-system. Genom detta kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan lämna din anmälan via följande kanaler:

  • Hemsideadress: wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: ndo150 för att kunna logga in på visselblåsarsidan.
  • Postadress: 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
  • Telefonnummer: 0771-77 99 77. Vår externa och oberoende aktör i whistleblowing-ärenden svarar alltid, 24 timmar om dygnet året runt. De talar både svenska och engelska.