Bergsåker triangelspår

Ett förbindelsespår ska utföras mellan Mittbanan och Ådalsbanan vilket kommer att göra tågtransporterna effektivare och minska miljöbelastningen i området, läs mer här.

SVEAB har fått i uppdrag att utföra förarbetena inför de kommande spår- och broarbetena innebärande mark och kanalisationsarbete med inslag av El/Signal/Tele.

Kontraktet löper med start i år och genom hela 2018 med en kontraktssumma om 34 250 000 kr.

 

”Jag är dubbelt glad över att vi i SVEAB Järnväg lyckats räkna hem detta projekt eftersom det innebär det andra på kort tid inom samma geografi, Sundsvallsregionen. Vi får möjlighet att ytterligare visa vår specialistkompetens gällande arbete i spårnära miljö, SVEAB Järnvägs signum och stolthet.” säger Mikael Sohlin, Arbetschef.

Vid frågor kontakta Mikael Sohlin, Arbetschef, på 070 335 56 21 alt. mikael.sohlin@sveab.se